Γιάννος Παπαντωνίου
 


Πολιτικό Έργο

Ο Γιάννος Παπαντωνίου διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας από το 1994, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το 1996 έως τον Οκτώβριο του 2001, και Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τον Οκτώβριο του 2001 έως το Μάρτιο του 2004.

Έργο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ως Υπουργός Οικονομίας συντόνισε το έργο της σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με αυτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής αποτέλεσε η ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και η συμμετοχή της στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το Ευρώ.

[αναλυτικά]

Έργο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας υλοποίησε ένα ευρύ σχέδιο δομικής ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τον «κοινωνικό» τους ρόλο.

[αναλυτικά]

  Βιογραφικό Σημείωμα / CV